1.5. Середовище міжнародної економіки.
Середовище міжнародної економіки – це система умов і чинників існування світового господарства і здійснення міжнародних економічних зв'язків:

 Природно-географічне
 Політико-правове
 Економічне
 Соціо-культурне
Природно-кліматичне середовище
 Розмір території
 Географічні параметри
 Наявність корисних копалин
 Розташування території щодо інших країн та транспортних систем
 Кліматичні умови
 Наявність водних ресурсів
 Вихід до міжнародних водних шляхів
 Енергетичні ресурси
Політико-правове середовище
 Міжнародна політика - це сукупність методів і способів, спрямованих на досягнення цілей і завдань, які випливають із інтересів суб'єктів міжнародних відносин.
 Зовнішня політика - це діяльність держави в сфері зовнішніх відносин, що випливає з інтересів країни і її суб'єктів.
 Національні інтереси (безпека, незалежність)
 Спільні інтереси
 Претензії на світове (регіональне) лідерство
 Політична стабільність
 Рівень корупції
Економічне середовище
 Стан та тенденції розвитку національних економік
 Стан розвитку науки та її зв’язків з виробничим сектором
 Переважаючий характер власності
 Рівень оподаткування
 Рівень заробітної плати
 Рівень споживання
 Розмір та тенденції динаміки тіньового сектору виробництва
 Рівень інтеграції до світового господарства

Соціально-культурне середовище
 Фізіологічні передумови поведінки людини
 Соціальні передумови поведінки людини
 Рівень освіти
 Релігійні особливості
 Національно-етнічні традиції
 Історичні міжрелігійні і міжетнічні конфлікти